Dostosuj wydruk

ACADEMICA (e-zasoby)

ACADEMICA - cyfrowa wypożyczalnia książek i czasopism naukowych zawiera cyfrowe wersje publikacji naukowych, które zostały wybrane przez ekspertów rekomendowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej spośród 170 tysięcy najważniejszych publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach bibliotek naukowych i akademickich. Na stronie academica.edu.pl istnieje możliwość zintegrowanego, pełnotekstowego przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism bezpłatnie.

Academica oferuje użytkownikom dostęp pełnotekstowy do zeskanowanych egzemplarzy znajdujących się na terenie całego kraju. 

System umożliwia:

Projekt powstał z inicjatywy i według pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest realizowany od 1 stycznia 2010 r. przez konsorcjum utworzone przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).

Źródło:

Dodano: 2017.10.28

biblioteka.mragowo.pl