Dostosuj wydruk

Biblioteka +

Biblioteka +

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki. Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT realizowany przez okres trzech lat 2013-2015.
Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2013 roku. 
Strategicznym celem programu jest poprawa stanu bibliotek publicznych w kraju oraz przekształcenie ich w
nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek "Certyfikat Biblioteka+".

Przyznane środki pozwoliły na poszerzenie oferty dla mieszkańców naszego miasta, poprawę estetyki, funkcjonalność oraz przystosowanie pomieszczeń bibliotecznych do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo przez zamontowanie windy i platformy przyschodowej. 
Modernizacja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ "Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".  http://www.bibliotekaplus.pl/

Kwota dofinansowania 680 000,00 zł

Źródło:

Dodano: 2015.06.05

biblioteka.mragowo.pl