Dostosuj wydruk

Dokumenty życia społecznego

Dokumenty życia społecznego

DŻS /zob./
 

Dokumenty życia społecznego mają charakter informacyjny, propagandowy, reklamowy.
Odzwierciedlają działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, instytucji i grup społecznych.

Charakteryzują się różnorodną formą i szatą graficzną. Występują w postaci druków ulotnych,
zwartych i ciągłych. Część z nich ma znikomą wartość, ale są i takie, których wartość jako
materiału źródłowego dla następnych pokoleń badaczy trudno przecenić.

Dżs są obecne w każdej z podstawowych kategorii zbiorów bibliotecznych. /wg BN/

 

WMBC /WARMIŃSKO-MAZURSKA BILIOTEKA CYFROWA/ /zob./

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa umożliwia dostęp przez Internet do książek, czasopism,
fotografii, pocztówek, map, druków ulotnych, zarówno publikacji tematycznie związanych z
regionem Warmii i Mazur, jak i pozaregionalnych. Są to materiały współczesne oraz cenne zbiory
historyczne, których wydanie sięga XVI wieku. WMBC prezentuje zasoby regionalnych bibliotek
i ośrodków.

Źródło:

Dodano: 2015.06.22

biblioteka.mragowo.pl