Dostosuj wydruk

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteka sprowadza książkę dla czytelnika z innych
bibliotek w kraju na koszt osoby zamawiającej oraz na warunkach biblioteki użyczającej materiały. 

Usługę prowadzi Czytelnia dla Dorosłych.
Kontakt: tel. 89 743 34 58, e-mail: czytelnia@mck.mragowo.pl

Źródło:

Dodano: 2015.06.22

biblioteka.mragowo.pl