Sowiecka agresja na Polskę

data aktualizacji: 13 dni temu 20.09.2023, odsłon: 125
A A A     PDF

17 września 1939 r., w myśl tajnego protokołu paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., Związek Sowiecki zaatakował Polskę. Rozpoczęła się trwająca niemal dwa lata okupacja wschodniej części kraju. Dla polskich obywateli zamieszkujących te tereny rozpoczął się brutalny proces sowietyzacji.

Tragiczny w skutkach dla II Rzeczpospolitej sowiecki napad rozpoczął się 17 września 1939 r. o godzinie 4 rano. Atak przeprowadzono siłami ponad 600 tys. czerwonoarmistów, wspieranych przez jednostki NKWD oraz 4,7 tys. czołgów. Sowieci szybko posuwali się w głąb kraju, zajmując kolejne miasta. Następstwem sowieckiej agresji była okupacja ponad 51% terenu II RP, zamieszkiwanego przez ok. 13 mln obywateli polskich. Dla mieszkańców wschodnich województw Polski rozpoczął się okres brutalnego terroru, agresywnej sowieckiej propagandy, powszechnej sowietyzacji oraz eksperymentów społecznych, w skutek których kilkaset tysięcy osób zostało deportowanych w głąb ZSRS. Osoby, które przeciwstawiły się nowej władzy, były skazane na represje i prześladowania. W myśl sowieckich ideologów wszystko, co było związane z Polską i polskością, miało zniknąć.

Fot. Sowiecki samochód pancerny BA-10 przejeżdżający przez polską miejscowość. Wschodnia Polska, wrzesień 1939 r. (MIIWŚ)

Źródło: Muzeum II Wojny Światowej