Usługi kserograficzne

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2020, odsłon: 33717
A A A     PDF

Prowadzą wszystkie działy udostępniania. Wydruk w kolorze tylko w Oddziale dla dzieci.

Cennik wydruków komputerowych i kserograficznych /cena z VAT/

 •  A4 czarno - biały - 0,50 zł /powyżej 10 stron - 0,80 zł
 •  A4 druk kolorowy (tekst, małe obrazki) - 1,00 zł  
 •  A4 druk kolorowy (kolor zajmuje do 50 % powierzchni arkusza) - 2,00 zł
 • A4 druk kolorowy (kolor zajmuje ponad 50 % powierzchni arkusza) - 3,00 zł
   
 • skanowanie  - bezpłatnie

Bibliotekarz może odmówić skanowania i kopiowania zbiorów bibliotecznych w przypadku:

 • słabej oprawy introligatorskiej
 • wypadających kartek 
 • zbiorów wydanych w dużych formatach
 • jeśli zachodzi obawa, że nośnik z którego ma być sporządzony zawiera wirusy

Osoby i instytucje ubiegające się o możliwość reprodukowania zbiorów muszą stosować
się do ustawy 
z dnia 4 lutego 1994   o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).