Programy

Kraszewski 2016

9 miesięcy temu   01.03.2017    

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Program realizuje następujące cele: podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający... 

Biblioteka +

ponad rok temu   03.12.2016    

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki. Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT realizowany przez okres trzech lat 2013-2015. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2013 roku.... 

(Nie)zapomniane słowa

3 miesiące temu   03.09.2017    

„Dni z ojczystym w Mrągowie” – spotkania ze znawcami i miłośnikami mowy polskiej: językoznawcami, dziennikarzami i artystami. Wydarzenie to stanowi główną część programu edukacyjno-kulturalnego pt. „(Nie)zapomniane słowa”... 

Listy z Mazur. Zielona biblioterapia

ponad rok temu   03.12.2016    

Projekt powstał w partnerstwie publiczo-społecznym, finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizatorami są Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Biblioteka Miejska w Mrągowie. Program zakłada popularyzację czytelnictwa oraz... 

Nie bój się myszy

ponad rok temu   07.11.2015    

Masz 45 lat lub więcej? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach posługiwania się komputerem i korzystania z usług internetowych. Internet nie zna granic! Nauczymy Cię między innymi: obsługi komputera osobistego, praktycznego posługiwania się programami, m.in.... 

Akademia Orange dla Bibliotek

ponad rok temu   13.09.2016    

Celem Programu jest nie tylko dostarczenie technologii dostępu do Internetu, ale także stworzenie warunków, które pozwolą bibliotekom publicznym przekształcić się w ważne dla lokalnej społeczności nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne... 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

6 miesięcy temu   07.06.2017    

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące... 

Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń...

ponad rok temu   30.09.2016    

Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych Celem projektu było wzmocnienie współpracy międzyregionalnej poprzez transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług w bibliotekach publicznych Danii do bibliotek publicznych województwa...