Listy z Mazur. Zielona biblioterapia

data aktualizacji: ponad rok temu 1.01.2018, odsłon: 31934
A A A     PDF

Projekt powstał w partnerstwie publiczo-społecznym, finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizatorami są Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Biblioteka Miejska w Mrągowie. Program zakłada popularyzację czytelnictwa oraz różnych form pisania listów zachowując tradycję bibliofilską ,z jednoczesnym zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji (Internet, digitalizacja, nagrania audio-video, historia mówiona). W formie listów chcemy utrwalić i przekazać walory kulturowe i przyrodnicze Ziemi Mazurskiej. Odbiorcami listów będą potomkowie Mazurów, obecnie zamieszkujący na dalekiej Syberii. Kwota dofinansowania z MKiDN 27 tyś. + 3 tyś. wkład własny. 

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w różnych dziedzinach życia: cyfrowemu, z powodu niepełnosprawności, wtórnego analfabetyzmu kulturowego.

Ma on również integrować społeczność Mrągowa wokół Biblioteki Miejskiej, która poza tradycyjną rolą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych jest organizatorem wielu imprez dla mieszkańców miasta w różnym wieku.

Patronat nad programem objąła Burmistrz Miasta Mrągowo.

List z Mazur w Akcji Książka dla Rodaków na Syberii    /radio WNET.FM/

Kalendarium:

1.  Wykład inaugurujący program 
2.  
Warsztaty dla dzieci - list rysunkowy
3.  
Warsztaty czerpania papieru (Garncarska Wioska z Kamionki k. Nidzicy
4.  
Warsztaty czerpania papieru (Czerpalnia papieru Kalander z Gliwic)
5.  Ogłoszenie 
konkursu na list napisany i ozdobiony odręcznie 
6.  Nowoczesne formy komunikacji dla seniorów
7.  Wycieczka najmłodszych uczestników na Pocztę Polską
8.  Teatr przy Stoliku  /trzy przedstawienia/

9.  Promocja projekty w czasie trwania Dni Mrągowa
10. Happening Święto Biblioteki /Narodowe czytanie, plener malarski dla dzieci +rodzice/
11. Wyjazd do Biblioteki Narodowej w Warszawie
12. Warsztaty kaligrafii /Zbigniew URBALEWICZ/
13. Podsumowanie programu Listy z Mazur połączona z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu   
14. Przygotowanie paczki na Syberię