Dokumenty życia społecznego

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 19.06.2018, odsłon: 4788
A A A     PDF

Dokumenty życia społecznego mają charakter informacyjny, propagandowy, reklamowy.
Odzwierciedlają działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, instytucji i grup społecznych.

Charakteryzują się różnorodną formą i szatą graficzną. Występują w postaci druków ulotnych,
zwartych i ciągłych. Część z nich ma znikomą wartość, ale są i takie, których wartość jako
materiału źródłowego dla następnych pokoleń badaczy trudno przecenić.

Dżs są obecne w każdej z podstawowych kategorii zbiorów bibliotecznych. /wg BN/