Wypożyczenia międzybiblioteczne

data aktualizacji: ponad rok temu 12.09.2016, odsłon: 11871
A A A     PDF

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteka sprowadza książkę dla czytelnika z innych
bibliotek w kraju na koszt osoby zamawiającej oraz na warunkach biblioteki użyczającej materiały. 

Usługę prowadzi Czytelnia dla Dorosłych.
Kontakt: tel. 89 743 34 58, e-mail: czytelnia@ckit.mragowo.pl