Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

data aktualizacji: miesiąc temu 23.04.2024, odsłon: 324
A A A     PDF

Czy wiesz, że Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to tradycja sięgająca blisko stu lat?

Początki
Święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Wybrano datę 23 kwietnia – nie przypadkowo. To ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

W Polsce
W 2008 roku Polska Izba Książki, inicjator obchodów tego święta w Polsce, zaprosiła Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Wydawców Książki, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Izbę Księgarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich do współpracy przy organizacji obchodów. Powstał Komitet Porozumiewawczy wspierany przez Instytut Książki. Z roku na rok w dniach wokół 23 kwietnia coraz więcej mówiło się i pisało o książkach, przybywało imprez, konkursów i innych wydarzeń związanych z książką i czytaniem.

Korzystaj z kultury legalnie
Najczęściej mówimy „Światowy Dzień Książki”, zapominając że pełna nazwa tego święta brzmi inaczej, naszej uwadze umykają – prawa autorskie! Dyskusja o prawach twórców jest potrzebna, kiedy następują istotne zmiany społeczne i gospodarcze. Od początku istnienia prawo autorskie podlegało zmianom dostosowującym je do rzeczywistych potrzeb. Dziś mamy do czynienia z fenomenem rozwijającego się błyskawicznie i zmieniającego naszą komunikację i formy naszego działania Internetu. Prace legislacyjne nad prawem Internetu nie nadążają za szybkim rozwojem m.in. sztucznej inteligencji. Mówi się wręcz o rewolucji cyfrowej, przynoszącej istotne zmiany socjologiczne i gospodarcze. Sztuczna inteligencja znacząco obniżyła poziom ochrony praw autorskich, gdyż stworzyła powszechnie dostępne i tanie narzędzia sprzyjające reprodukcji treści, obrazów czy utworów muzycznych.

Cały ten ambaras…
Prawo autorskie to prawo twórcy do wyłącznego dysponowania swoją twórczością. Twórca może swoje dzieło podarować, może je za darmo rozpowszechniać, ale może je także wpuścić w obrót handlowy i czerpać zyski ze sprzedaży dzieła. Prawo chroni jego własność tak, jak chroni wszelką własność intelektualną i materialną każdego z nas. To bardzo ważne dla powstawania dzieł, dla rozwoju kultury, nauki i techniki. Bez rozwoju systemu ochrony prawa własności intelektualnej nie byłoby rewolucji przemysłowej i technologicznej.

/za https://pik.org.pl/.../swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw.../