Zadania biblioteki powiatowej

data aktualizacji: ponad rok temu 24.11.2016, odsłon: 33761
A A A     PDF

Podziel się linkiem ze znajomym.

Powiat mrągowski – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą jest miasto Mrągowo ; powierzchnia powiatu: 1 065 km² ; liczba ludności: 50 087 (2006).

W skład powiatu wchodzą:

 

Zadania biblioteki powiatowej

  •  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne

Biblioteka Miejska - Mrągowo
Biblioteki gm. Mrągowo (3) - Kosewo, Szestno, Wyszembork
Biblioteki gm. Mikołajki (3) - Baranowo, Mikołajki, Woźnice
Biblioteki gm. Piecki (2) - Nawiady, Piecki
Biblioteki gm. Sorkwity (3) - Rybno, Sorkwity, Warpuny

 

Uchwałą Nr XXIX/122/2016 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. zawartą pomiędzy
Powiatem Mrągowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego w osobach:

  • Antoni KARAŚ - Starosta Mrągowski
  • Magdalena LEWKOWICZ - Wicestarosta Mrągowski

a Gminą Miasto Mrągowo reprezentowaną przez:

  • Otolię SIEMIENIEC - Burmistrz Mrągowa

zawarto porozumienie dnia 30.09.2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 
 

Podstawa prawna
Art. 8-13 oraz art.18-20 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr. 85, poz. 539 ze zm.)
Art. 5 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)
Art. 8 ust 2a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. 2016., poz. 446) i inne.